İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Sağlık çalışanları grevde! Bin hekim iş bıraktı! TTB’den 8 maddelik açıklama

Sağlık çalışanları yaşadıkları sorunları, taleplerini ve sağlık hakkına erişimin önündeki engelleri duyurabilmek için yeniden greve gitti. Hekimler iş bırakma eylemiyle özlük haklarının iyileştirilmesi için çağrıda bulundu.

Türkiye’nin dört bir yerinde “Oyalama Değil, Hakkımız Olanı İstiyoruz” diyerek sesini duyurmaya çalışan sağlıkçılar, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve sağlık emek-meslek örgütlerinin çağrısıyla Beyaz G(ö)REVe başladı.

G(ö)REV eylemi kapsamında il sağlık müdürlüklerinin, hastanelerin ve işyerlerinin önlerinde basın açıklamaları düzenlendi. Basın açıklamalarında hekimlerin ve sağlık çalışanlarının “Giderlerse gitsinler” sözlerine karşı boyun eğmeyi reddettiği ve hakları için mücadele ettiği hatırlatıldı.

Yasa tasarısının hem sağlık hizmetini üretenler hem de toplum gözünde hükümsüz olduğu vurgulanan açıklamalarda “Tüm Türkiye’de hakları için, mesleğinin onuru için bir araya gelen hekimler olarak, sağlığı üreten tüm bileşenler olarak biliyoruz ki emeğimizin hakkını aldığımız, sağlıklı bir geleceği birlikte inşa edeceğiz” denildi.

Beyaz grev

Sağlık çalışanlarının özlük ve mali haklarında yapılması beklenen iyileştirme “yetersiz” bulunuyor. Geçtiğimiz Şubat ve Mart aylarında bu yüzden iş bırakan doktorlar Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan teklifin iyileştirilmesi için bugün de eyleme gitme kararı aldı.

Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılan açıklamada, eylem süresince acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımının aksamayacağı ve, yoğun bakım ve yatan hastaların tıbbi zarar görmemeleri için özel gayret gösterileceği belirtildi.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ’NDEN 8 MADDELİK AÇIKLAMA

1) COVID-19 veya COVID-19 şüphesi ile başvuranların poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecek; diğer hastalarımıza nöbet düzeninde sağlık hizmeti verilecektir.

2) Sağlık hizmeti sunulan tüm birimlerde, acil tanı ve tedavi endikasyonu olan hastaların bakımı aksatılmayacaktır. Acil servisler eylem süresince gerektiğinde görevli hekimlerce takviye edilecektir.

3) Acil hizmetin verilebilmesi için sağlık kuruluşlarının acillerine ulaşımın istemeyerek de olsa engellenmemesi amacıyla (aciller önünde uygunsuz toplanma, yürüyüşler nedeniyle trafik akışında sıkıntıya yol açma ve acil hasta getiren araçların gelişini zorlaştırma/olanaksızlaştırma gibi durumlara izin verilmemeli) önlemler alınmalıdır. Bu hususta sağlık çalışanlarının ve hastaların güvenliği öncelikle kurum idarecilerindedir.

4) Yoğun bakım hastalarının -eylem nedeniyle- tedavilerinde hiçbir aksamaya yol açılmaması için her zamanki duyarlılıkla hizmetin sürdürülmesine dikkat edilecektir.

5) Acil ve riskli gebelere, diyaliz hastalarına ve kanser hastalarına sağlık hizmeti sunulmaya devam edilecektir.

6) Servislerde yatarak tedavi görmekte olan hastaların her türlü tıbbi işleminin aksatılmadan yürütülmesini sağlayabilecek sayıda sağlık çalışanı, mesai dışı sürelerde (gece ve hafta sonu nöbetleri, vb.) olduğu gibi servislerde hazır bulunacaktır.

7) Bütün sağlık çalışanları eylem boyunca hasta ve yakınlarına eylemin amacını açıklamalı, acil ve yatan hastalarımızın acı ve sıkıntılarına hürmet eden bir tarzla eylem sürdürülmelidir.

8) Bu hususlar çağrıcı örgütlerin yöneticileri ve her birimdeki temsilcileri tarafından da takip edilecek ve belirtilen çerçevede gerçekleşmesi için çaba sarf edilecektir.

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın